propaganda
Thảo luận 1

Sự điện li

Câu hỏi trắc nghiệm trong Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Noticias Só o 5% da POBOACIÓN o sabería

propaganda

Sự điện li

Phản ứng giữa 2 chất nào sau đây có phương trình ion thu gọn là: H + + OH- -> H2O?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. H2S + KOH Đáp án đúng
 • Câu B. HNO3 + Ca (OH)2
 • Câu C. CH3COOH + NaOH
 • Câu D. H2SO4 + Mg (OH)2Esterco de Nguồn nội

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca (OH)2 + 2HNO3 → Ca (NO3)2 + 2H2O

clasificación

Sự điện li

O número total de estrelas deste artigo é: 5 in 1 revisar
Valoración: 5 / 5 estrellas

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Ca (OH)2 + 2HNO3 → Ca (NO3)2 + 2H2O

Obtén o número 1

Sự điện li

Phản ứng giữa 2 chất nào sau đây có phương trình ion thu gọn là: H + + OH- -> H2O?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. H2S + KOH
 • Câu B. HNO3 + Ca (OH)2
 • Câu C. CH3COOH + NaOH
 • Câu D. H2SO4 + Mg (OH)2

Esterco de Nguồn nội

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca (OH)2 + 2HNO3 → Ca (NO3)2 + 2H2O

propaganda

Các câu hỏi liên quan khác

Obtén o número 1

Nhóm cacbon

Cho các phát biểu sau:

(1). Kim cương và than que là hai dạng thù hình của cacbon.

(2). Trong phản ứng với nhôm, cacbon đóng vai trò là chất khử.

(3). Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc.

(4). Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được CuO và Fe3O4.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. 4
 • Câu B. 1
 • Câu C. 2
 • Câu D. 3

Esterco de Nguồn nội

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

CO + CuO → Cu + CO2 CO + Fe3O4 → 3FeO + CO2

Obtén o número 2

Solicitude

Ta tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) MnO2 tác dụng với dung dịch HCl.

(2) Nhiệt phân KClO3.

Nung hỗn hợp:

(3) CH3COONa + NaOH / CaO.

(4) Nhiệt phân NaNO3.

Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi rường là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Básico

 • Câu A. (1) e (3)
 • Câu B. (1) e (2)
 • Câu C. (2) e (3)
 • Câu D. (2) e (4)

Esterco de Nguồn nội

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4 HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2 2 KClO3 → 2KCl + 3O2 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2 CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

O noso patrocinador

TVB Một Thời Để Nhớ

Breaking News

Información interesante só poucas persoas coñecen


Os anuncios en forma de ingresos axúdannos a manter contido de máxima calidade por que necesitamos colocar anuncios? : D

Non quero apoiar o sitio web (pechar) - :(